Activiteiten

Ieder jaar proberen we activiteiten te organiseren die voor alle leden van de verschillende orkesten interessant zijn. Dit zijn meestal muzikale activiteiten, zoals concerten, maar ook niet-muzikale activiteiten om met elkaar leuke dingen te doen. Daarnaast zorgen we een paar keer per jaar voor de muzikale opluistering bij activiteiten binnen de gemeente Haaren en is er een aantal activiteiten waarbij de inzet van de leden of hun partner of ouder wordt gevraagd om wat geld in het laadje van de vereniging te brengen.

Werkgroepen 
Om voor onze leden gevarieerde en leuke activiteiten [muzikale en niet muzikale] te ontwikkelen en te realiseren vragen wij onze leden zich beschikbaar te stellen zo nu en dan zo’n activiteit mede te ontwikkelen en uit te werken. Deze werkwijze heeft de voorkeur van onze leden zodat zij niet gebonden zijn aan een vaste werkgroep.

Een overzicht van een aantal terugkerende evenementen:
-    Kerst- of Nieuwjaarsconcert. De laatste jaren in samenwerking met Bigband 4Awing en muziekgroep Vocalis.                                                                                                                               
-    Gejureerde festivals in regio Meierij: Zowel voor het Midden- als het Harmonieorkest.
-    Tuin der Vertooning: Frequent organiseren we in het najaar een ‘Tuin der Vertooning’. Dat is een concert met iedere keer een ander thema. Aansluitend is er altijd een gezellige verenigingsavond.
-    Koningsdag: Spelen van het Wilhelmus voor de gedecoreerden, de burgemeester en de inwoners van Haaren. Er wordt niet meer door het dorp gemarcheerd, het orkest stelt zich op, op de plaats waar de festiviteiten plaatsvinden. Muzikale leiding: tamboer-majoor Theo van der Meijden.
-    Muzikale intocht Avondvierdaagse: De afgelopen jaren hebben we muziek gemaakt bij het inhalen van de deelnemers van de Avondvierdaagse. Ook bij deze activiteit stellen we ons op het eindpunt van de wandeling op, alwaar wij o.l.v. de tamboer-majoor musiceren.
-    Verenigingsweekend: Ieder jaar proberen we een weekend te organiseren voor alle leden. Hierbij wordt niet alleen gerepeteerd, maar worden ook leuke andere activiteiten georganiseerd waaronder de alom bekende ‘bonte avond’.  
-    Organisatie jaarmarkt: Op eerste pinksterdag organiseert Sint Gregorius  jaarlijks de Haarense jaarmarkt. Dat is een belangrijke inkomstenbron voor onze vereniging. Daarom wordt op deze dag de inzet van alle leden gevraagd.

Serenades
Een paar keer per jaar spelen we buiten (op straat) bij activiteiten binnen de gemeente Haaren.

Zoals  het kioskconcert op het Mgr. Bekkersplein. Daarnaast worden we soms ook gevraagd een serenade te brengen bij festiviteiten. Bij buitenoptredens spelen de leden van het middenorkest met het harmonieorkest mee. We spelen dan de marsen uit het ‘mars boekje’. De volgorde van de marsen is altijd hetzelfde, namelijk op alfabetische volgorde. Om de muziek goed te kunnen lezen heb je een harpje of steun voor je instrument nodig. Mocht je deze nog niet hebben dan kun je er een vragen bij Ine Copal. Onze tamboer-majoor, Theo van der Meijden, heeft bij marsoptredens  de leiding. Hij geeft aan (met zijn stok) wat er precies moet gebeuren.

Kleding
Bij concerten zijn alle muzikanten in het zwart gekleed. Je mag zelf weten wat je aandoet, als de kleding, de schoenen en sokken maar helemaal zwart zijn. Voor activiteiten buiten hebben alle leden naast de zwarte kleding, een groen jack van de vereniging. Bij buitenoptredens is het bij slecht weer dus de bedoeling dat je je groene jack meeneemt.

Afmelden
Je wordt geacht bij iedere repetitie aanwezig te zijn.
Mocht je een keer niet aanwezig kunnen zijn bij repetities of activiteiten dan is het de bedoeling dat je hiervoor zo tijdig mogelijk afmeldt (bij een concert 4 weken van te voren). Leden van het middenorkest kunnen zich afmelden bij Anne Peters (06 30934470) en leden van het harmonieorkest bij Ine Copal (0411-621833). Mocht je een keer niet naar je les kunnen komen dan kun je je hiervoor afmelden bij je eigen docent.

Bestuur
Mocht je iets willen bespreken of zijn er andere zaken die om overleg vragen, zijn dan kun je altijd contact opnemen met iemand van het bestuur.
Voor contactinformatie over het bestuur of het secretariaat: klik hier .

Verdere informatie
Nog meer informatie voor onze leden staat op onze LEDEN website www.sintgregorius.nl. Hierop staat bijvoorbeeld de activiteitenkalender, maar ook het huishoudelijk regelement en het beleidsplan van onze vereniging.
Voor leden is er een aparte ledenpagina, waarvoor je moet inloggen. Deze gegevens kun je via de website aanvragen als je lid bent. Het is belangrijk regelmatig op de ledenpagina te kijken, omdat hierop altijd de meest actuele informatie staat.  Regelmatig geven wij een NIEUWSBRIEF uit, daar vind je veel informatie over onze muziekvereniging, en wij nodigen je uit ook eens jouw ervaringen daarin te schrijven!

Dinsdagavond
Omdat onze orkesten de dinsdagavond als repetitieavond hebben, komen we ook elke dinsdagavond
in Den Domp bijeen na afloop van de laatste repetitie. Vanaf 22.00 uur is het altijd gezellig onder elkaar en iedereen is er welkom!