CONTRIBUTIE 2017  *
BIJDRAGE VOOR EEN BRUIKLEEN INSTRUMENT
BIJDRAGE BBM / KNMO / BUMA

Jeugdleden tot 18 jaar:
a. Leden alleen in opleiding: geen contributie
b. Leden in Toonklas of Middenorkest € 61,30
c. Leden in het Harmonieorkest € 87,65
d. Leden tot 18 jaar betalen géén kosten voor bruikleen instrument, wel borg


Leden vanaf 18 jaar tot 23 jaar [peildatum per 1 januari]:
a. Slagwerkers en leden Middenorkest met eigen instrument € 94,75
b. Leden Middenorkest met kosten bruikleen instrument € 144,75
c. Slagwerkers en leden Harmonieorkest met eigen instrument € 121,10
d. Leden Harmonieorkest met kosten bruikleen instrument € 171,10


Volwassenen vanaf 23 jaar [peildatum per 1 januari]:
a. Slagwerkers en leden Middenorkest met eigen instrument € 136,80
b. Leden Middenorkest met kosten bruikleen instrument € 186,80
c. Slagwerkers en leden Harmonieorkest met eigen instrument € 159,55
d. Leden Harmonieorkest met kosten bruikleen instrument € 209,55


Brabantse Bond voor Muziekgezelschappen / Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie / BUMA
Alle bij de Brabantse Bond en Nederlandse Muziek Organisatie aangesloten verenigingen betalen jaarlijks een bijdrage per lid. In 2017 is dit € 3,10. De Buma-bijdrage, betreft de premie auteursrechten, is in 2017  € 5,95 per lid.


Voorwaarden bruikleen instrumenten
1. Elk lid van onze vereniging kan gebruik maken van een blaas- slag- of [indien mogelijk] een strijkinstrument van Sint Gregorius. Sint Gregorius onderhoudt en verzekert het instrument en laat de reguliere reparaties verrichten.
2. Voorwaarde voor het in bruikleen krijgen is een borg van € 100,00 en het aangaan van een Bruikleenovereenkomst.                                                                                                                          
3. Leden die meerdere instrumenten van de vereniging in bruikleen hebben betalen een borg voor elk  instrument en een bijdrage voor het lenen van één instrument.
4. Leden die in meerdere orkesten van de vereniging musiceren, betalen één contributiebedrag; het bedrag van het ‘hoogste’ orkest.
5. Leden die het verenigingsinstrument ook in een ander muziekgezelschap willen gebruiken moeten het bestuur hiervoor om toestemming vragen.
Vervolgens wordt bekeken en afgewogen of er toestemming wordt gegeven en zo ja, of hiervoor jaarlijks een bijdrage dient te worden betaald.


Informatie:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

*  Bedragen mogen betaald worden in twee termijnen.
Over betalingen in meer dan twee termijnen kan overleg plaatsvinden met de penningmeester.