Theo van der Meijden benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Proficiat Theo


Deze onderscheiding is welverdiend en van harte gegund. Hoera, hoera, hoera!


Bestuur en leden Sint Gregorius

Music@school

Het project Music@school is vorige week afgerond met een prachtige afsluiting in Den Domp, De leerlingen van ‘De Sprankel’ de Toonklas èn het Middenorkest gaven een klinkend concert in Den Domp, zo’n 150 bezoekers hebben hiervan genoten! De muzieklessen op school en het oefenen op een echt instrument hebben de leerlingen geholpen een eerste muzikale stap te zetten.
Na afloop vroegen zo’n 18 kinderen een proefles aan. Laten we hopen dat veel van hen besluiten een muziekopleiding te starten!